0242 237 50 75

Sağlığı seçin, tütünü değil

images_duyuru_tutunsuz-gunu

Hekimler açısından kendilerine başvuran kişilere bu konuda zaman ayırmaları temel bir roldür

31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü
“Sağlığı seçin, tütünü değil”

Dünyada tütün kullanımının önlenmesi bir hekim sorumluluğudur. Bu bağlamda konuyla ilgili farkındalık yaratabilecek her durum ve koşulun dikkate alınması önemlidir.

Birey ve toplum farkındalığının artmasına katkı amacıyla 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Gününde hekim örgütlerine önemli görevler düşmektedir.
ÖNLENEBİLİR olduğu halde dünyayı sağlık, ekonomik, sosyal, çevresel, vb. açılardan son derece zor durumda bırakan tütün kullanımının bütün dinamikleriyle yok edilmesi gerekir. Hekimler açısından kendilerine başvuran kişilere bu konuda zaman ayırmaları temel bir roldür ancak hekimler bu rollerinin çok ötesinde sorumlukları olduğunu unutmamalıdırlar. Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının ülkenin ve dünyanın öncelikleri ile ilgili bilimsel zeminde yapacakları çalışmalardan da yararlanarak toplumda farkındalık yaratabilecek ve esasen talep ederek dönüştürecek potansiyellerini eşgüdüm içinde kullanmaları birey ve toplum sağlığı açısından gerekliliktir.

Sağlığı seçin, tütünü değil !

Antalya Tabip Odası
Yönetim Kurulu