0242 237 50 75

Sağlığı seçin, tütünü değil

images_foto2016_tutunsuz-2018

Bugün 31 Mayıs, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Dünya Sigarasız Günü” “Dünya Tütünsüz Günü” olarak belirlenmiştir.

 

31 Mayıs “Dünya Sigarasız Günü” “Dünya Tütünsüz Günü” dolayısı Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri bir basın toplantısı düzenledi.

FOTOĞRAFLAR İÇİN BU LİNKİ TIKLAYINIZ

 

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Tülay Özdemir ‘in katılımı ve katkıları ile basın toplantısı Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri, böylesi önemli bir konuyu basın açıklaması ile kamuoyu gündemine getirmek istediklerini belirttiler.

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Prof.Dr. Elif Peştereli, katkılarından dolayı Prof.Dr.Tülay Özdemir ‘e teşekkür ederek “ Sağlığı seçin, tütünü değil!” uyarısında bulundu.
Sigara ve tütün dumanına maruziyetin birçok organ ve dokularımıza zararları olduğu yapılan bilimsel çalışmalarda gösterilmesine rağmen, sigaranın kullanımının hızla arttığına vurgu yapan Prof.Dr.Tülay Özdemir, “Toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren sigara bağımlılığının azaltılmasını ve yeni bağımlıların oluşmasını engellemek amacıyla hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz.” dedi.

31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü: Sağlığı Seçin, Tütünü Değil!

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü dolayısıyla “Sağlığı Seçin, Tütünü Değil” başlıklı bir açıklama yaptı. Açıklamada, tütün kullanımının önlenmesinin bir hekim sorumluluğu olduğuna dikkat çekilerek, konuyla ilgili farkındalık yaratabilecek her durum ve koşulun dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

Türkiye’de tütün kontrolü ile ilgili adımların gözden geçirilmesi ve eksiklerin ivedilikle tamamlanması gerektiğine yer verilen açıklamada önlenebilir olduğu halde dünyayı sağlık, ekonomik, sosyal, çevresel, vb. açılardan son derece zor durumda bırakan tütün kullanımının bütün dinamikleriyle yok edilmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklama için tıklayınız.

Açıklamaya destek veren uzmanlık dernekleri ve tabip odaları listesi için tıklayınız. 

 

Prof.Dr.Tülay Özdemir’in yaptığı basın açıklaması*

*Değerli Basın Mensupları

Sigara ve tütün dumanına maruziyetin birçok organ ve dokularımıza zararları olduğu yapılan bilimsel çalışmalarda gösterilmesine rağmen, sigaranın kullanımı hızla artmaktadır. Tütün salgınının dünyada her yıl 7 milyondan fazla insanın ölümüne yol açtığı, bu ölümlerin 6 milyondan fazlasının doğrudan tütün kullanımı sonucu, 1 milyona yakınının ise tütün ürünü kullanmayan bireylerin sigara ve tütün dumanına maruz kalması sonucu ortaya çıktığı bildirilmiştir. Tütün nedenli ölümlerin %80’i düşük ve orta gelir düzeyine sahip ülkelerde meydana gelmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü 2018 yılında 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü temasını “tütün ürünlerinin insan kalp damar sağlığına olan zararları” olarak belirlemiştir. Günümüzde tüm dünyada insanların başlıca ölüm nedeni kalp ve damar hastalıklarıdır. Tütün ürünlerinin kullanımı, koroner arter hastalığı, inme ve diğer damar hastalıkları için başlıca risk faktörleri arasında olup, yüksek tansiyondan sonra ikinci sırada yer almaktadır ve gerek aktif içicilik, gerekse pasif maruziyet bu hastalıklara bağlı ölümlerin %12 sinden sorumludur.
Tüm dünyada gençler arasında tütün ürünü kullanımı belirgin artış göstermektedir. Erken yaşlarda tütün kullanımına başlanması, dolayısıyla daha uzun süre maruziyet, başta kalp-damar hastalıkları olmak üzere diğer sağlık risklerinde de belirgin artışa yol açmaktadır.

Elektronik sigara, tütün endüstrisinin ürünü olup, sigarayı taklit eden, nikotin bağımlılığının idamesini sağlayan bir cihazdır. Elektronik sigarada bağımlılık yapan nikotin maddesinin yanı sıra kimyasal maddeler, uçucu organik bileşenler ve ince partiküller bulunmaktadır. Özellikle, ürünü pazarlayan tütün endüstrisinin ana hedef kitlesini oluşturan gençlerde elektronik sigara kullanımındaki artış çok süratlidir. Bunun yanında nargile ve sarmalık kıyılmış tütün en az sigara kadar sağlığa zararlıdır ve içerdikleri nikotin nedeniyle bağımlılık yaparlar.
Ülkemizde hızla artan tütün kullanımının, gençler arasında giderek artan sigara, nargile ve elektronik sigara salgınının azalması için etkili koruyucu sağlık politikaları geliştirmek gerekmekte olup, bu anlamda ticari nargile sunumunun yasaklanması, tütün endüstrisine teşviklerin kaldırılması ve bu alanlarda ulusal düzeyde etkili düzenlemeler ve önlemler alınması şarttır. Bu önlemlerden biri olan Düz Paket Uygulaması, yasalar uyarınca sigara paketleri üzerinde, sağlık uyarılarına ek olarak markanın adı ve ürün bilgisinin standart yazı tip ve boyutuyla yazılması ve markaya ait ayırmaç, renk, resim ve promosyon bilgilerinin kullanılmasının yasaklanmasıdır. Böylece tütün ürünlerinin çekiciliğinin ve sigara paketinin üzerindeki logo, renk ve resimlerin bağımlı üzerindeki etkilerinin azalması hedeflenmektedir.

Ülkemizde 2004 yılında imzalanan Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi devletin sadece tütünle değil, nikotin bağımlılığı ile bütünüyle mücadele etmesini talep eder. Bu nedenle toplum sağlığını tehdit eden sigaranın yanı sıra, ısıtılarak kullanılan nikotin ürünleri, elektronik sigara gibi yeni tütün mamullerinin üretimi, ithalatı ve satışının yasaklanması konusunda gereken hassasiyetin yasalarca gösterilmesi her geçen gün daha fazla ölüme yol açan tütün salgınını önleyecektir.

Biz hekimler önlenebilir bir sağlık sorunu olan sigara bağımlılığının tedavisinde üzerimize düşeni yapmalı, uzmanlıklarımız hangi branştan olursa olsun sigaranın zararları ve bırakıldığı takdirde sağlanabilecek yararları hastalarımıza anlatabilmek için yeterince zaman ayırmalıyız. Ayrıca sigara bıraktırma destek merkezlerinin yaygınlaştırılmasına önem verilmeli, kişiler sigarayı bırakma konusunda doğru yöntem ve araçlar kullanılarak özendirilmelidir. Toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren sigara bağımlılığının azaltılmasını ve yeni bağımlıların oluşmasını engellemek amacıyla hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Konu ile ilgili yeni programlar geliştirilmeli ve bu programlar ülkemizdeki dernek ve kuruluşlarca desteklenmelidir. Özellikle görsel medya işbirliği ile program, dizi ve film yapımcılarının da katkısıyla bu konunun işlenmesi, halkımızın sigara bağımlılığının zararları hakkında farkındalığının artmasını sağlayacaktır.

World No Tobacco Day. http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2018/event/en/
http://www.toraks.org.tr/press.aspx?detail=4696