0242 237 50 75

SES Ziyareti

WhatsApp Image 2023-11-16 at 09.20.02

Değerli Meslektaşlarımız;

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi’nin 07 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdikleri 11. Olağan Genel Kuruluyla belirledikleri yeni Yönetim Kurulu’nu ziyaret ettik. Ziyarete Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taha Karaman ve yönetim kurulu üyeleri Dr. Çiler Akın Akdeniz, Dr. İbrahim Çelik ve Doç. Dr. Cumhur İzgi katıldı.

Ziyarette, ülkemizin içinde bulunduğu rejim krizinin etkilerinin sağlık alanına yansımaları ile sağlık emekçilerinin her geçen gün daha çok şiddetle karşılaştığı, yoksulluğa süreklendiği, özlük hak kayıplarına uğradığı, iktidarın popülist politikaları nedeniyle mobinge maruz kaldığı ve tüm bu yaşananların tükenmişliğe neden olduğu dile getirildi. Piyasalaşan sağlık sisteminin toplumun sağlık hakkına ulaşmasını da engellediği ifade edildi. Buna karşı çözümün toplumsal ortak mücadele ile olacağına vurgu yapılarak bundan sonra da şimdiye kadar olduğu gibi dayanışmayla birlikte mücadeleye devam edileceği belirtildi.

Yeni yönetim kuruluna başarılar dilendi.

Antalya Tabip Odası