0242 237 50 75

Şiddet Varsa Hizmet Yok

images_DSCF7817

 

“Şiddet Varsa Hizmet Yok” konulu basın açıklamamız 25 Şubat 2020 Salı günü saat:12.30’da odamız toplantı salonunda yapılmıştır.

Basın Açıklamasına Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof.Dr.Sinan Adıyaman, SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, Türk Dişhekimleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Dişhekimi Gülay Özdoğan, Antalya Tabip Odası, Antalya Diş Hekimleri Odası, Antalya Veteriner Hekimler Odası, Antalya Eczacı Odası, SES Antalya Şubesi, Veteriner Hekimler Derneği, Türk Psikologlar Derneği Antalya Şubesi, Türk Hemşireler Derneği Antalya Şubesi, Antalya Aile Hekimleri Derneği Devrimci Sağlık İş Sendikası Antalya Şubesi, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Antalya Şubesi, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Antalya Şubesi yerel temsilcileri katılmıştır.

Ülkemizin sağlık hizmetini sırtlanmış sağlık meslek mensupları olarak, sürekli şiddete uğrama tedirginliği ile çalışmak istemiyoruz. Bireysel eksiklik ya da hata yapan sağlık çalışanları hakkında her hizmet kolunda olduğu gibi gerekli şikâyetlerin yapılması anlaşılabilir. Eğer bireysel kusur varsa hukuki ve mesleki takibat istenebilir. Ama hiç kimsenin, hiçbir gerekçeyle sağlık çalışanlarına saldırmaya, öldürmeye, taciz etmeye hakkı bulunmuyor. Sağlık çalışanlarının sağlık piyasasının şiddete maruz bırakılabilecek dişlileri olarak gören, emeğini, mesleki kimliğini değersizleştiren bu anlayışı esastan reddediyoruz.

15 MART PAZAR GÜNÜ ANKARA’DA BÜYÜK BEYAZ MİTİNG’DE BULUŞUYORUZ!

“Ya Emeğimizi Yok Sayan Sağlıktaki Bu Şiddet Duracak
Ya Da Sağlık Sistemi!”

Bizler Yaşamak Ve Yaşatmak İstiyoruz!

Sağlık’ta Şiddet Sona Ersin! Sağlık Çalışanları Köle Değildir!

 Basın açıklaması videosu için Tıklayınız.

Basın Metni İçin Tıklayınız.

Fotoğraflar İçin Tıklayınız.