0242 237 50 75

SKANDAL! Pandemi Yalanlarla Yönetilemez

images_pndmskandala

 

Basına ve Kamuoyuna                                                                                                

SKANDAL !

Pandemi Yalanlarla Yönetilemez…

Salgının başladığı günden bu yana şeffaf yönetim, işbirliği, verilerin sağlıklı paylaşımı konusunda uyarıları dikkate almayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 testi pozitif çıkan ama belirti göstermeyen vakaların günlük açıklanan tabloda yer almadığını itiraf etmiştir.

PCR testi yapılmayan ya da yanlış negatif çıkan, şüpheli COVID durumunda olup doğru kodlarla kayda geçirilmeyen, asemptomatik PCR (+) olan ya da sağlık kurumlarına başvurmamış kişilerin her gün açıklanan tablolara dahil edilmediği bizzat Sağlık Bakanı tarafından açıklanmış oldu. Oysa Dünya Sağlık Örgütü’ne göre vaka tanımı esas alındığında testi pozitif herkesin bildirilmesi gerekmektedir.

Kaldı ki bir salgının kontrol altına alınabilmesi asemptomatik de olsa tüm vakaların tespit edilip kayıt altına alınması ve buna uygun koruyucu önlemlerin geliştirilmesi ile olanaklıdır.

“Salgın kontrol altında” diyerek normalleşme adımlarını hızlı atan halkın rehavete kapılmasına neden olanlar artık gerçekleri gizleyemez hale gelmiştir.

 Üstelik bu sorumsuzluğa rağmen, bireysel sorumluluklarını yerine getirmediği algısıyla halkı salgının yayılmasında tek suçlu ilan edilmiştir.

Sayısal verilerle oynayarak, başarı hikâyeleri yazmaya çalışan kamusal otoritenin tümüyle kendisini geri çekmesi vatandaşlarımızı rehavete sürüklemiş, önlemler konusunda gevşemeye yol açmıştır.

Ülkeyi getirdiğiniz durumda pandemiden yaşamını kaybeden her kişinin vebali sizdedir.

Bugüne kadar canla başla, onca riski göze alarak salgınla mücadele eden hekimler ve sağlık çalışanları ve izolasyon da yaşayan yurttaşlarımızın emekleri boşa mı çıktı? Pandemide başa mı dönüldü yoksa daha zor bir dönemde miyiz ?????

Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm yetkili kamu kurumlarını aklın ve bilimin ışığında salgın bilimi yönetimine uymaya ve hakikatleri açıklamaya davet ediyoruz.

Basına ve Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu