0242 237 50 75

SEÇİMSİZ OLAĞAN ARA GENEL KURUL DUYURUSU

images_genel_kurul_web

 

 Değerli Meslektaşımız,

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası’nın 14. Maddesi gereğince;

Antalya Tabip Odası Seçimsiz Olağan ara Genel Kurulu çoğunluk aranarak 25 Haziran 2021 Cuma günü saat 15.00’da Meltem Mah. 3808 sok Kat : 4 No: 12 Muratpaşa/ANTALYA adresindeki Antalya Tabip Odası Toplantı Salonu’nda, Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 26 Haziran 2021 Cumartesi günü aynı yer ve saatte aşağıda belirtilen gündemle yapılacaktır.

 ANTALYA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU

ARA GENEL KURUL GÜNDEMİ

1) Yoklama-Divan seçimi ve saygı duruşu

2)  Antalya Tabip Odası Başkanının açılış konuşması 

3) Gündemin okunması, ek gündem önerilerinin görüşülmesi ve oylanması.

4) Yönetim Kurulu 2020 yılı faaliyet raporunun okunması

5) 2020 yılı kesin hesap bilançosunun sunumu

6)Denetleme Kurulu raporunun okunması

7) Faaliyet, bilanço, raporlar hakkında konuşmalar, raporların oylanması ve ibrası 

8) 2021 yılı tahmini bütçesinin sunumu ve oylanması

9) Serbest konuların görüşülmesi, dilek ve temenniler

10)Kapanış