0242 237 50 75

Soma’da Kaybettiğimiz 301 Madencimizi Anıyoruz

images_duyuru_soma

Antalya Tabip Odası olarak 13 Mayıs’ta Soma’da yaşamını yitiren tüm maden emekçilerini

13 Mayıs 2014’de Soma’da yaşanan ve 301 maden işçisini yitirdiğimiz olay ne bir iş kazası, ne de fıtrattı. Türkiye tarihinde yaşanan en büyük iş cinayeti, hatta katliamıydı.

Olayın öngörülebilir ve önlenebilir olduğu daha sonra incelenen raporlarda, belgelerde ortaya çıktı aslında. Ancak sistemsel hatalar ve üretim zorlaması 301 canımızın kaybına neden oldu. Ne yazık ki Soma’dan sonra da iş cinayetleri önlenemez bir şekilde artarak devam etmekte. İş güvencesinin azalması, esnek çalışma biçimlerinin artması, çalışma koşullarının ağırlaşması, özelleştirme, sendikasızlaştırma ve taşeron çalışma iş cinayetlerinin en önemli nedenlerinden. İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında, uygulanmayan bir mevzuat ve işçiyi her türlü korumadan uzak bırakan, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanını iş kazalarından sorumlu tutan bir uygulama ile karşı karşıyayız.

İşveren ve iş yaşamını denetlemekten sorumlu olan devlet ise her türlü sorumluluktan arındırılmaya çalışılmakta. Bu sorunlar çözülmedikçe emekçileri bekleyen yeni faciaların yaşanması kaçınılmazdır.

Antalya Tabip Odası olarak 13 Mayıs’ta Soma’da yaşamını yitiren tüm maden emekçilerini saygıyla anıyor, yakınlarının ve tüm maden emekçilerinin acılarını paylaşıyoruz. Acıları yüreğimizde…Mücadelemiz böyle acıların bir daha yaşanmaması için…

Antalya Tabip Odası
Yönetim Kurulu