0242 237 50 75

Tababet İçin Adalet

images_foto2016_ttb-adalet

Bütün meslektaşlarımızı TTB 70. Büyük Kongresi’ne davet etti.

 

Antalya Tabip Odası yazılı bir açıklama yaparak, bütün hekimleri TTB 70. Büyük Kongresi’ne davet etti.

ATO Yönetim Kurulu, Türkiye’de adalet talebi olan tüm kesimleri 22 Haziran 2019 Cumartesi günü, “Tababet İçin Adalet” temasıyla Ankara’da gerçekleştirilecek olan TTB 70. Büyük Kongresi’ne davet etti.

 

TTB 70. Büyük Kongresi’nin 2016-2018 dönemi TTB Merkez Konseyi üyelerinin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklaması nedeniyle bütün evrensel hekimlik değerleri ve hukuk kuralları altüst edilerek hapis cezasına çarptırıldığı bir dönemde yapıldığı vurgulanan açıklamada , “70. Kongremize giderken artık ülkede adaletten söz etmenin olanağı kalmamıştır. AKP İktidarına muhalif meslek örgütleri, sendikalar, siyasal partiler, toplumun örgütlü kesimleri cezalarla yıldırılmaya ve yok edilmeye çalışılmaktadır” denildi.

Adaletin olmadığı bir ülkede toplumun yaşam hakkından, sağlık hakkından söz edilemez. TTB 70. Büyük Kongresi’ni Türkiye’de yaşanan tüm adaletsizliklere karşı “Tababet İçin Adalet” temasıyla düzenleniyor.

“Türk Tabipleri Birliği, eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden, barıştan yana mücadelesini uzun yıllardır vermektedir ve iyi hekimlikten asla vazgeçmeyeceğini tüm kamuoyuna göstermiştir. 70. Büyük Kongre’de bu duyguyu Türkiye’nin 65 Tabip Odasından gelecek delegelerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşayacağız. Aynı zamanda demokrasiden, özgürlüklerden, barıştan yana tüm siyasal partileri, demokratik kitle örgütü ve meslek örgütleri, sendikaları aramızda görmek bizi güçlü kılacaktır. Türkiye’de, “adalet” talebi olan tüm kesimleri, Türk Tabipleri Birliği’nin 70. Büyük Kongresi’ne davet ediyor, birlikteliğimizi, dayanışmamızı ve adaletsizliklere olan tepkimizi birlikte haykırmayı diliyoruz.”

TABABET İÇİN ADALET
EŞİTLİK, ÖZGÜRLÜK, DEMOKRASİ VE BARIŞTAN; İYİ HEKİMLİKTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ

Türk Tabipleri Birliği 22 Haziran 2019 tarihinde 70. Büyük Kongresini gerçekleştirecektir. Kongremizi “Tababet İçin Adalet” ana talebi ve temasıyla gerçekleştiriyoruz.

70. Kongremiz; 2016-2018 dönemi Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklamasını yaptıkları için hapis cezasına çarptırıldığı, bu ceza verilirken evrensel tüm hekimlik değerlerinin ve hukuk kurallarının altüst edildiği, barış talep eden seçilmiş bir meslek örgütünün yöneticilerinin haklarının tanınmadığı, iyi hekimlik değerlerini savunan meslektaşlarımıza gözdağı verilmek istenen bir dönemde yapılmaktadır.

70. Kongremiz Türkiye’de antidemokratik uygulamaların, hukuksuzluğun, yoksulluğun giderek arttığı, hak aramanın, barış talebinin cezalandırıldığı, kazanılmış seçimlerin saçma gerekçelerle iptal edildiği, halkın seçtiği belediye başkanlarının, milletvekillerinin düşürüldüğü, sadece barış talep ettikleri için binlerce akademisyenin üniversitelerden atıldığı, gazetecilerin, öğrencilerin, akademisyenlerin hapsedildiği, her yıl binlerce işçinin iş cinayetlerinde katledildiği, kadın cinayetlerinin giderek arttığı, hekime yönelik şiddetin ve cinayetlerin sıradanlaştırılmak istendiği bir dönemde yapılmaktadır.

70. Kongremize giderken artık ülkede adaletten söz etmenin olanağı kalmamıştır. AKP İktidarına muhalif meslek örgütleri, sendikalar, siyasal partiler, toplumun örgütlü kesimleri cezalarla yıldırılmaya ve yok edilmeye çalışılmaktadır.

Adaletin olmadığı bir ülkede toplumun yaşam hakkından söz edilemeyeceği gibi, sağlık hakkından da söz etmek mümkün değildir. Çünkü artık eleştirmek hatta önermek dahi yasaktır. Eleştirilmeyen ve dayatmalarla yürütülen bir siyasal ortam demek sağlıkta eşitsizliklerin yaşanması, kızamık salgınlarının ve sağlıkta bölgesel farklılıkların giderek artması demektir. Halkın sınırlı kaynaklarının Şehir Hastaneleri adıyla özel şirketlere aktarılması gibi ülkenin sağlık alanındaki ihtiyaçlarının gözetilmesi yerine israf yapılması demektir. Tıp eğitiminin niteliksizleştirilmesi tıp fakültelerinin sıradanlaştırılmasıdır. Adaletsizlik demek hekimlerin iyi hekimlik ve halkın sağlık hakkı talebinin seslendirilememesi, yaşama geçirilememesi demektir.

70. Kongremiz ülkemizin en karanlık dönemlerinden geçtiği bir dönemde yapılmaktadır. Ancak Türk Tabipleri Birliği, Tabip Odaları ve Türkiye’nin dört bir tarafından gelecek hekimler olarak bu karanlığın en kısa sürede yok olacağına olan umudumuzla kongremizi gerçekleştireceğiz.

Kongremizi yaşamdaki tüm adaletsizliklere “Tababet İçin Adalet” talebiyle karşı duracağımızı haykıracağız. Tababet için adalet demek; sağlıklı toplum için, kadınlar için, sanatçılar için, Gezi direnişçileri için, gazeteciler, barış akademisyenleri, öğrenciler için adalet demektir. Bu adalet talebimizi Yargıtay eski başkanlarından Prof. Dr. Sami Selçuk ve Baro Başkanlarının kongremize katılımıyla güçlendireceğiz.

Türk Tabipleri Birliği, eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden, barıştan yana mücadelesini uzun yıllardır vermektedir ve iyi hekimlikten asla vazgeçmeyeceğini tüm kamuoyuna göstermiştir. 70. Büyük Kongre’de bu duyguyu Türkiye’nin 65 Tabip Odasından gelecek delegelerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşayacağız. Aynı zamanda demokrasiden, özgürlüklerden, barıştan yana tüm siyasal partileri, demokratik kitle örgütü ve meslek örgütleri, sendikaları aramızda görmek bizi güçlü kılacaktır.

Türk Tabipleri Birliği olarak, halkın sağlığını, yaşam hakkını savunan, bilimsel ve hekimliğin evrensel etik değerlerine dayanan yaklaşımımızdan vazgeçmeden, eşitliği, özgürlüğü, demokrasiyi ve barışı savunmaya devam edeceğiz. 22 Haziran 2019 Cumartesi günü örgütümüzle beraber bunu bir kez daha kararlılıkla dile getireceğiz. Türkiye’de, “adalet” talebi olan tüm kesimleri, Türk Tabipleri Birliği’nin 70. Büyük Kongresi’ne davet ediyor, birlikteliğimizi, dayanışmamızı ve adaletsizliklere olan tepkimizi birlikte haykırmayı diliyoruz.