0242 237 50 75

Temel Odyoloji

Temel Odyoloji

Birinci Basamakta Temel Odyoloji
Değerli meslektaşımız
Antalya Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu olarak “Birinci Basamakta Temel Odyoloji” başlığı ile bir eğitim düzenliyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi KBB Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Alper Tunga Derin’in konuşmacı olduğu eğitim 29 Şubat 2016 Pazartesi saat:18.30‘da Antalya Tabip Odası Toplantı Salonunda yapılacaktır.

TTB Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim Akreditasyon Kredilendirme Kurulu tarafından 2,0 STE/SMG kredisi ile akredite edilen eğitim toplantısına tüm meslektaşlarımızın katılımını bekliyoruz.

Saygılarımızla


Antalya Tabip Odası
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği
Komisyonu