0242 237 50 75

Temiz Hava Haktır…

images_duyuru_cevre-gunu

Yaşamı ve yaşam alanlarımızı koruyabilmek için çevreye ilişkin

1973’den bu yana her yıl 5 Haziran’da ayrı bir ülkenin ev sahipliğinde ve farklı çevre temaları ile sürdürülen “Dünya Çevre Günü” etkinliklerinin bu yılki teması “Hava Kirliliği ile Mücadele” olarak belirlenmiştir. Çin’in ev sahipliğinde yapılan etkinliklerle tüm hükümetler, sanayi kuruluşları, toplumlar ve bireyler yenilenebilir enerji ve yeşil teknolojileri kullanmaya, şehir ve bölgelerdeki hava kalitesini iyileştirmeye davet edilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaptığı açıklamalarda dünya üzerindeki kentlerin büyük bir bölümünün havasının kirli olduğunu ve hava kirliliğinin yılda 7 milyon erken ölüme yol açtığını vurgulamıştır. Ülkemizde durum daha da kötüdür. Hemen hemen kentlerimizin tamamının havası DSÖ’nün sınır değerleri dikkate alındığında kirlidir. Hava kirliliği genellikle endüstriyel kaynaklı fabrika atıkları ve fosil yakıtların kullanımı sonucu oluşmaktadır. Türkiye`de hava kirliliğine bağlı ölümlerin sayısı yılda yaklaşık 30.000`dir. Ayrıca Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) hava kirliliğinin, başta akciğer ve mesane kanseri olmak üzere birinci grup kanser risk etkeni olduğunu açıklamıştır.

Kuşkusuz çevre sorunları sadece hava kirliliğinin insan sağlığı üzerine etkileri ile sınırlı değildir. Su kaynakları her geçen gün azalmakta ve düşüncesizce kirletilmekte, ormanlar, zeytinlikler yok edilmekte, gıdalar türlü kirleticiler içermekte, bazı canlı türleri ortadan kalkmakta, küresel iklim değişikliği durdurulamamaktadır. İnsan eliyle oluşturulan hava, su ve toprak kirliliğinin düzelmesi milyonlarca yıl sürebilmektedir.

Yaşamı ve yaşam alanlarımızı koruyabilmek için çevreye ilişkin bütüncül, tamamlayıcı ve eş zamanlı politikalar oluşturmanın önemi açıktır.

Antalya Tabip Odası olarak, biz hekimlere düşenin mesleki etik değerlerden, toplum ve kamu yararından ayrılmamak olduğunun bilinciyle her zaman çevre mücadelesi içinde yer alacağımızı bir kez daha bildiriyoruz.

Antalya Tabip Odası

Yönetim Kurulu