0242 237 50 75

Teslim Olmayacağız

images_icon_telim-olm9

 Aralarında Antalya Tabip Odası’nın da olduğu Türk – İş, DİSK, Birleşik Kamu – İş, KESK ve TMMOB’den oluşan 1 Mayıs tertip komitesi Attalos Heykeli önünde yaptığı basın açıklamasıyla Antalyalıları 1 Mayıs’a davet etti.

Tertip komitesi adına konuşan Türk- İş Antalya İl Temsilcisi Cemil Ünal “Bize açlığı, sefaleti, kölece çalışmayı, güvencesizliği reva gören, her koşulda emekçilerin, halkın değil sermayenin, patronların yüzünü güldüren, haklarımızı özgürlüklerimizi ortadan kaldıranlara inat, umudu büyütmek için halktan emekten yana eşit bir sistem kurmak için 1 Mayıs’ta alanlardayız.” dedi

Bize açlığı, sefaleti, kölece çalışmayı, güvencesizliği reva gören, her koşulda emekçilerin, halkın değil sermayenin, patronların yüzünü güldüren, haklarımızı özgürlüklerimizi ortadan kaldıranlara İNAT!

 

UMUDU BÜYÜTMEK İÇİN HALKTAN EMEKTEN YANA

EŞİT BİR SİSTEMİ KURMAK İÇİN

Emeğin sömürülmediği,

Herkesin güvenceli, insanca çalıştığı bir işinin ve gelirinin olduğu,

Ekonomik krizlerin, salgınların faturasının emekçilere yıkılmadığı,

Sendikal hak ve özgürlüklerin, hak arama yollarının önünün açıldığı, grevlerin yasaklanmadığı,

Gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan günlerin geldiği,

Emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın, kardeşliğin laikliğin hâkim olduğu,

Kadına, çocuğa yönelik şiddet, taciz, tecavüzün son bulduğu, tüm koruyucu yasaların uygulandığı,

İstanbul Sözleşmesinin feshinin iptal edildiği, 190 sayılı ILO sözleşmesinin imzalandığı,

Çocuk işçiliğinin son bulduğu, çocuklarımızın haklarıyla mutlu yaşadığı,

Ormanımızın, deremizin, toprağımızın, doğamızın talan edilmediği,

%1 in değil %99 un mutlu yaşadığı

BİR DÜNYA VE ÜLKE İSTİYORUZ!
Tüm Antalyalıları 1 Mayıs coşkusuna katılmaya davet ediyoruz dedi.
Antalya’da 1 Mayıs günü saat 13.00’da Aydın Kanza Parkında toplanılarak Cumhuriyet Meydanına yürünecek. Kortejlerin tamamının alana girişinin ardından Cumhuriyet Meydanında 1 Mayıs mitingi yapılacak.

WhatsApp Image 2022 04 27 at 19.06.20