0242 237 50 75

Tıbbiyeliler karanlığa teslim olmaz

Tıbbiyeliler karanlığa teslim olmaz

17 Nisan 2022 tarihinde yapılan seçimler sonrası görev dağılımı yapan Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri düzenledikleri ilk basın toplantısında “Tıbbiyeliler umutlarını hiçbir zaman kaybetmez ve karanlığa teslim olmazlar” mesajı verdiler.

Tabip Odası salonunda düzenlenen toplantıda açıklamayı okuyan Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taha Karaman, hekimlik mesleğinin onuruna yakışır biçimde bir genel kurul gerçekleştirdiklerini belirterek aday olan, oy kullanan seçime katılan hekimlere teşekkür etti.  

Türkiye’de yaşayan %1 mutlu azınlık dışındaki her yurttaş gibi hekimlerin de yarın ne olacağını bilemez durumda olduklarını söyleyen Prof. Dr. Karaman “Gelecek belirsizleştiriliyor, umutsuzluk arttırılıyor, tam bir çaresizlik ve teslimiyet hâkim kılınmak isteniyor. Bütün mesele; bu karanlığa teslim olmamak ve umudu koruyabilmektir.  Tıbbiyeliler umutlarını hiçbir zaman kaybetmez ve karanlığa teslim olmazlar” dedi.

Ortak akıl, dayanışma ve birliktelik

Hekim haklarını, hekimlik değerlerini her koşulda savunacaklarının ve sağlık sisteminde yaşanan olumsuzluklara karşı mücadeleye devam edeceklerinin altını çizen Prof. Dr. Karaman “Mesleki değerlerimiz çevresinde bağımsız, bilimsel, çok sesli, demokratik, çözüm üreten, birleştiren, meslektaşlarıyla barışık, yenilikçi, güler yüzlü, Antalya Tabip Odasını tüm meslektaşlarımızla yürütmeye kararlıyız. Emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, kardeşliğin, bağımsızlığın, cumhuriyetin, laikliğin, barışın, adaletin yani insandan yana olan her fikrin ve fiilin içinde olacağız. Tüm bunları meslektaşlarımızın ortak aklı, dayanışması ve birlikteliği ile gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Geçmişin ayak izlerinden

Dünyanın, ülkemizin, insanımızın ve meslektaşlarımızın içinde bulunduğu bu günkü koşullarda, bir meslek örgütüne, bir mesleki demokratik kitle örgütüne düşen görevlerin güçlüğü, büyüklüğü ve bunlara karşı sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Şimdi, hepimize düşen görev; emeğimize, mesleğimize, ülkemize, sağlık hakkına, sahip çıkmak ve Antalya Tabip Odası’nı geçmişimizin ayak izlerinden geleceğe doğru taşımaktır.

 

Tıbbiyeliler karanlığa teslim olmaz

Antalya Tabip Odası olağan seçimli genel kurulu 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde yapıldı. Hekimlik mesleğinin onuruna yakışır biçimde gerçekleştirdiğimiz seçimli genel kurulumuzda aday olan, oy kullanan, kurullarını ve delegelerini belirleyen tüm meslektaşlarımıza teşekkürü borç biliriz.

Yönetim Kurulumuz 21.04.2022 tarihinde mazbatasını alarak yaptığı ilk toplantısında görev dağılımını aşağıdaki gibi belirlemiştir;

Dr. Taha Karaman-Başkan

Dr. Metehan Akbulut-Genel Sekreter

Dr. İbrahim Çelik-Muhasip

Dr. Çiler Akın Akdeniz -Veznedar

Dr. Mustafa Cumhur İzgi-Üye

Dr. Tülün Temizkan- Üye

Dr. Figen Yıldırım- Üye

Değerli basın emekçileri

Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Siyasette, ekonomide, sokaklarda ve toplumsal yaşamın her alanında gerilim ve kriz giderek tırmanıyor. En karanlık dönemlerden birisinde, en karanlık günlerin tam ortasındayız. Ülkemiz bir yangın yeri.

Ülkemizde yaşanan olumsuzluklar sağlık ortamına, sağlık ortamında yaşadığımız bütün olumsuzluklar da olduğu gibi hekimlik ortamımıza yansıyor. Biz hekimler, sıkıntılı, sancılı, sorunlu bir ülkede yaşayan tüm yurttaşlar gibi önemli sorunlarla karşı karşıyayız.

Birçok zorluğa göğüs gererek, korumaya çalıştığımız iyi hekimlik değerleri yok sayılıyor. İyi ve nitelikli hekimlik yapmak gittikçe zorlaşıyor.

Hekimlere yönelik saygısız, hürmetsiz, değer bilmez tutumlar bilinçli ve sistemli olarak gündelik popülist politika haline getirildi. Mesleğimize ve emeğimize saygısızlık, hekimlere yönelik şiddet her geçen gün artıyor.

Hekimler yarın ne olacağını bilemez durumda. Gelecek belirsizleştiriliyor, umutsuzluk arttırılıyor, tam bir çaresizlik ve teslimiyet hâkim kılınmak isteniyor. Bütün mesele; bu karanlığa teslim olmamak ve umudu koruyabilmektir.  Tıbbiyeliler umutlarını hiçbir zaman kaybetmez ve karanlığa teslim olmazlar.

Değerli basın emekçileri

Dünyanın, ülkemizin, insanımızın ve meslektaşlarımızın içinde bulunduğu bu günkü koşullarda, bir meslek örgütüne, bir mesleki demokratik kitle örgütüne düşen görevlerin güçlüğü, büyüklüğü ve bunlara karşı sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Şimdi, hepimize düşen görev; emeğimize, mesleğimize, ülkemize, sağlık hakkına, sahip çıkmak ve Antalya Tabip Odası’nı geçmişimizin ayak izlerinden geleceğe doğru taşımaktır.

Mesleki değerlerimiz çevresinde bağımsız, bilimsel, çok sesli, demokratik, çözüm üreten, birleştiren, meslektaşlarıyla barışık, yenilikçi, güler yüzlü, Antalya Tabip Odasını tüm meslektaşlarımızla yürütmeye kararlıyız.

Aydınlık bir Türkiye ve aydınlık bir gelecek için; büyük bir sorumluluk ve öznesine insanı koyan bir çalışma anlayışı ile meslek alanımız üzerinden çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, kardeşliğin, bağımsızlığın, cumhuriyetin, laikliğin, barışın, adaletin yani insandan yana olan her fikrin ve fiilin içinde olacağız.

Yaşananlara seyirci kalmayarak, karanlığa karşı aydınlığı, savaşa karşı barışı, eşitsizliğe karşı adaleti, şiddete karşı kardeşliği ve bir arada yaşamayı, sömürüye karşı emeği savunmaya devam edeceğiz.

Hekim haklarını ve hekimlik değerlerini her koşulda savunacağız.

Tüm bunları meslektaşlarımızın ortak aklı, dayanışması ve birlikteliği ile gerçekleştireceğiz.

Prof. Dr. Taha Karaman

Antalya Tabip Odası

Yönetim Kurulu Başkanı