0242 237 50 75

TTB TALEP RAPORU

images_WEB_ttnmm_talep

 

Sayın Meslektaşlarımız,

Hekimlerinin gelirleri ve özlük haklarında yapılacağı öngörülen düzenlemenin hızla geri çekilmesinin ardından ileri bir tarihte görüşülmek üzere ertelendiğini biliyoruz.

Giderek derinleşen ekonomik kriz ile hekimlerin insanca yaşayabileceği gelir talebi de giderek daha can alıcı hale dönüşmektedir. Tasarının görüşüleceği tahmini tarihin 4-14 Ocak 2022 olduğu söylense de henüz bir netlik kazanmamıştır.

Kamuoyunda yarattıkları algının tersine, bizleri hangi şartlara mahkûm ettiklerini göstermek, farkındalığı artırmak için hazırlanan Talep raporunu,  TBMM’deki tüm partilerin Antalya milletvekillerine Antalya Tabip odası olarak gönderdik.

Aşağıda Siyasi Partilere gönderdiğimiz Talep Raporu mevcuttur.

Ayrıca 3 Ocak 2022 tarihinde tüm partilerin il başkanları İle yönetim kurulumuz bir toplantı yaparak taleplerimizi ileteceğiz.

Türk Tabipleri Birliği ve Antalya Tabip Odası olarak ”karanlığa karşı önlüğümüzün beyazına sahip çıkıyoruz” diyerek başlattığımız mücadelemiz gün geçtikçe büyüyor. Bu mücadele kararlılığımız ve birlikteliğimiz; mesleğimize ve geleceğimize dair umutlarımızı da yeşertiyor.

Umudumuzun ve mücadelemizin gücü haklılığımızdan gelmektedir.

Antalya Tabip Odası

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ TALEP RAPORU