0242 237 50 75

TTB 67. BÜYÜK KONGRESİ YAPILDI

TTB 67. BÜYÜK KONGRESİ YAPILDI

Türk Tabipleri Birliği 67. Büyük Kongresi, 10-12 Haziran tarihlerinde Ankara’da yapıldı.

Türk Tabipleri Birliği 67. Büyük Kongresi, 10-12 Haziran tarihlerinde Ankara’da yapıldı.

Bilindiği gibi,  Nisan ve Mayıs 2016’da tüm ülkede Tabip Odaları seçimlerini tamamlanmıştı. Oda  seçimlerinde, her odanın Yönetim, Onur, Denetleme kurulları ve seçimli TTB  Genel Kurullarında odalarını temsilen oy verecek Merkez Konsey delegeleri seçilmişti.  Antalya’ da da 17 Nisan 2016 tarihinde seçimler  yapılmıştı.

Seçimli 67. Büyük Kongre’ de  491 delegeden 448’ i oy kullandı. Bu 448 kişi, 11 kişilik merkez konsey , 9 kişilik yüksek onur ve  3 kişilik denetleme kurulları için oy kullandı. Seçime üç grup girdi. Ağırlıklı olarak iki grup vardı. Biri, Etkin Demokratik TTB  Grubu,  diğeri de Bağımsız Hekim Birliği idi.  Tüm organlardaki bütün üyelikleri, uzun süredir  TTB’ yi yöneten Etkin Demokratik grup kazandı. Etkin Demokratiklerden en fazla oyu Dr. Raşit Tükel  -ki  258 oy- aldı. Bağımsız Hekim Birliği’nden en fazla oyu ise 200 oyla Dr. Gazi  Zorer aldı ama bu oy sayısı, seçilmesine yetmedi.

Antalya, dokuzu seçilmiş merkez konsey delegesi, bir de oda başkanı olmak üzere 10 kişiyle oy kullandı. Antalya’dan oy kullanan beş delege ve bir de oda başkanı olmak üzere altı kişi,  Bağımsız Hekim Birliği Grubuyla beraber hareket etti. Bu altı kişiden biri olan Dr. Fuat Altay, seçimlerde Yüksek Onur Kurulu üyeliği için aday gösterilmişti.  Seçilemedi.  Antalya’nın diğer dört delegesi  ise Etkin Demokratik TTB  grubuyla birlikteydi. Bu dört kişiden Dr.Taha Karaman, Etkin Demokratik grubun Yüksek Onur Kurulu adayı oldu ve seçildi. Yine, delege olmamasına rağmen Dr. Hafize Öztürk aynı gruptan aday gösterilerek aynı kurula seçildi.

67. kongrenin önemi;  seneler sonra ilk defa, TTB’yi yöneten Etkin Demokratik TTB grubuna karşı Bağımsız Hekim Birliği adı altında ciddi bir muhalif grubun çıkmış olmasıydı.

17 Haziran tarihinde, yeni seçilmiş Merkez Konsey, TTB Başkanı olarak Prof. Dr. Raşit Tükel’i  belirledi. Organlara seçilen arkadaşlarımızı kutluyor, başarı diliyoruz. 

Umulur ki; 67. Büyük kongre ve seçimler Türkiye’nin barış ve huzuruna , sağlık ve hekimlik sorunlarına fayda sağlar..