0242 237 50 75

TTB GYK Toplantısı 14.08.2022

14822gyk

TTB Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı 14 Ağustos 2022 Pazar günü aşağıdaki gündemlerle çevrimiçi gerçekleştirildi.

Toplantıya TTB Merkez Konsey üyeleri, TTB’nin kol, kurul, çalışma grubu ve yayın organlarının temsilcileri ile  aralarında Antalya Tabip Odası‘nın da olduğu tabip odalarının yöneticileri katıldı.

GYK’nın açılış konuşmasını TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı yaptı.  TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, TTB Merkez Konsey’in 40 günlük çalışmalarını özetlemesinin  ardından tabip odalarının yöneticileri ile kol ve kurul temsilcileri söz alıp gündemler hakkında görüşlerini ilettiler.

Gündemler:

1.Türkiye sağlık ortamının acil sorunlarına yönelik pratik çalışmalar ve öneriler
2.COVID-19 salgınına yönelik genel değerlendirme
3.São Paulo Uçak Gemisi Vakası: Tehlikeli Atıklar  ve Adana’nın Avrupa’nın çöp merkezi yapılması girişimleri
4.Örgütlenme çalışmaları