0242 237 50 75

TTB İSİH Kol Toplantısı Yapıldı

metehan-akbulut-isih-kol

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği (İSİH) Kolu toplantısı, 13 Kasım 2022’de TTB’de yapıldı. Toplantıya Ankara (3), Antalya (1), Bursa (2), Diyarbakır (1), Eskişehir (1), İstanbul (2), İzmir (1), Mersin (1) ve Şanlıurfa (1) olmak üzere 9 tabip odasından 13 temsilci katıldı.

TTB İSİH Kol Başkanı Dr. Metehan Akbulut’un açılış konuşmasının ardından divan üyeliklerine Dr. Buket Gülhan ve Dr. M. Akif Aladağ seçildi. Önceden belirlenen gündem çerçevesinde Akbulut tarafından kol faaliyet raporu hakkında bilgilendirme yapıldı. Ardından aşağıdaki gündemler üzerinde görüşüldü:

-6331 Sayılı Yasanın 10. Yılında Türkiye’de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu’nun değerlendirilmesi
-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri ile 14 Kasım 2022 tarihinde yapılacak toplantıda iletilecek görüş ve talepler
-Önümüzdeki dönem yapılacak çalışmalar