0242 237 50 75

Tüm milletvekillerini göreve çağırıyoruz

milletvekilleri

Aralarında Antalya Antalya Tabip Odası’nın da  olduğu Ege Bölge Tabip Odaları tüm milletvekillerini göreve çağırdı.

Hekim ve Sağlık Çalışanlarının İmdat Çağrısı: TBMM’de 1 Ağustosta yapılaması planlanan ve “Sağlıkta Şiddet” özel konulu bir oturuma tüm milletvekillerini katılmaya davet ediyoruz.

Sayın milletvekilleri, yukarıdaki grafik geçen yıl dahil en azından ülkemizde 102.000 adet sağlıkta şiddet olayı olduğunu göstermektedir. Bu eğri giderek yükselmektedir. İnsan sağlığı siyasetin üzerinde tutulması gereken, insani temel bir haktır. Sağlıkta şiddet süreci, toplumun bu hakkını kullanmasını engelleyecek bir süreçtir. Sonunda toplum sağlık hakkına ulaşamaz hale gelecek ve böylece bu büyük insanlık suçu, çok büyük bir sorumluluk yaratacaktır.

Bu sorumluluğa ortak olmamak için bu oturuma katılıp, sağlıkta şiddeti, TTB’nin ve Tabip Odaları’nın önerdiği çerçevede çözüme kavuşturmanın adımlarını başlatınız. Sizden tarihi bir görev bekliyoruz.

Afyon Tabip Odası, Antalya Tabip Odası, Aydın Tabip Odası, Balıkesir Tabip Odası, Burdur-Isparta Tabip Odası, Çanakkale Tabip Odası, Denizli Tabip Odası, İzmir Tabip Odası, Manisa Tabip Odası, Muğla Tabip Odası, Uşak Tabip Odası