0242 237 50 75

TTB Merkez Konseyi Gözaltıları

images_duyuru_ato

İnsanların ve kurumların, hele hele kamu niteliği olan bir meslek örgütünün seçilmiş organlarının,

Sayın Meslektaşlarımız,

TTB Merkez Konseyi üyesi 11 hekimin yayınladıkları bildiri nedeniyle bu sabah gözaltına alındıklarını basından öğrenmiş  bulunuyoruz. 

TTB Merkez Konseyi bildirisini kesinlikle onaylamadığımızı, kabul edilemez bulduğumuzu basınla paylaşmıştık.

İnsanların ve kurumların, hele hele kamu niteliği olan bir meslek örgütünün seçilmiş organlarının,  görüşlerini ifade ettikleri için gözaltına alınmaları kaygı vericidir. 

Hukuk’a güvenmek istiyoruz. 

Sorunlarımızın çıkış yolunun demokrasiden ayrılmamak olduğuna inanıyoruz.

Saygılarımızla.

Antalya Tabip Odası

turk tabipler birligi ne sorusturma h46418 03db9