0242 237 50 75

Yetişkin Eğitimi ve İnteraktif Teknikler

images_2018_interaktif

AÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Hasan Hüseyin AVCI’ nın konuşmacı olduğu

Antalya Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği tarafından AÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Hasan Hüseyin AVCI’ nın konuşmacı olduğu “İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yetişkin Eğitimi ve İnteraktif Teknikler” konulu eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

Antalya Tabip Odası Toplantı Salonunda 02 Mart 2020 Pazartesi günü gerçekleştirilen eğitimde Dr.Hasan Hüseyin Avcı, “Yetişkin Kimdir?, Yetişkin Eğitimi Ne Demektir? Yetişkin Eğitiminin Temel İlkeleri, Yetişkin Öğrenme Teorileri, Pedagoji ve Andragojinin Farkı Nedir? Yetişkin Eğitiminde Eğiticinin Rolü Nedir? İnteraktif Teknikleri…vb konularına giriş yapıldı.

Eğitim sunumu için lütfen tıklayınız

Fotoğraflar için lütfen tıklayınız

Yetişkin eğitiminin, çocuk eğitiminden farklı olarak, yetişkinlerin yeni bilgi, beceri, tutum ya da değer biçimleri kazanmaları için sistematik ve sürekli kendi kendine eğitim faaliyetlerinde bulunduğu bir uygulama olduğuna dikkat çeken Dr.Hasan Hüseyin Avcı “Bu, yaşam boyu öğrenen yetişkinlerin geleneksel eğitimin ötesindeki öğrenme etkinlikleriyle temel okuryazarlık eğitiminden kişisel tatmin yapılan öğrenme etkinliklerini kapsayan her türlü öğrenme anlamına gelebilir. Bunun için de yetişkin eğitiminde, eğitim, katılımcıların var olan bilgi ve deneyimleri üzerine yapılandırılmalıdır. Değişik eğitim teknikleri kullanılmalıdır, özellikle beceri eğitimleri uygulamalı olmalıdır. Gelişimleri ile ilgili geri bildirim verilmelidir. Eğitim sonuçları onlarla birlikte değerlendirilmelidir.” dedi.