0242 237 50 75

Yürütme kurulu toplandı

Yürütme kurulu toplandı

İşyeri Hekimliği ve İşçi Sağlığı Kolu

20 Şubat 2016 tarihinde TTB İşyeri Hekimliği ve İşçi Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu Ankara’da toplandı.

Dr.Metehan Akbulut (Antalya), Dr.Nadir Sevinç (Ankara), Dr.Can Eren (Adana), Dr. Bülent Aslanhan (Bursa) Dr.Nevruz Gürceğiz (Diyarbakır), Dr.Nazmi Algan (İstanbul), Dr.Hürcan Girgin (İzmir), Dr.Saim Erarslan (Kocaeli) ve Dr.Zülfikar Cebe (Batman) nin katıldığı yürütme kurulu toplantısında alanı ilgilendiren bir çok konuda tartışma yürütüldü.
Gündemler
Bilgilendirme
Sertifikaların Vize konusu
Son Danıştay kararı
Eğitimler
Meslek hastalıkları

2 Nisan 2016 Cumartesi günü yürütme, 7 veya 8 mayıs 2016 tarihinde ise kol toplantısı yapılması kararlaştırıldı.